ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ & ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ – HELLENIC SEAWAYS
18/08/2013 Πειραιάς